Kaiflex® EF – spolehlivý výkon

Kaiflex_EF

Vlastnosti výrobku

Kaiflex EF je vylepšený flexibilní izolační materiál Kaiflex s uzavřenými buňkami pro specifické požadavky na podnikatelsky využívané objekty, kde jsou nutností systémy HVAC, avšak energetické úspory mají prioritu.

Díky své bezprašné a nevláknité struktuře a evropské třídě protipožární ochrany B-s3, d0 je použití Kaiflex EF možné ve veřejných, komerčních či průmyslových objektech bez ohrožení zdraví a kvality vzduchu.

Díky osvědčené technologii je Kaiflex EF spolehlivým izolačním materiálem s dlouhou životností a nejvyšší kvalitou. Je v nabídce v podobě hadic nebo desek určených k izolaci chlazených vodních rozvodů, rozvodů studené vody, topných, teplovodních a klimatizačních systémů či VZT kanálů.

  • Spolehlivý výkon v podnikátelských objektech
  • Izolace na bázi syntetického kaučuku s difuzním faktorem µ ≥ 8 000.
  • Použití od -50 °C do +110 °C (+85°C).
  • Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,036 W/mK.
  • s uzavřenými buňkami a parotěsnou zábranou
  • odolnost vůči korozi
  • vynikající tepelné hodnoty minimalizují energetické ztráty
  • flexibilní, neosahuje vlákna (pro nejvyšší hygienické požadavky)
  • antimikrobiální ochrana

Kaiflex EF produktový list

Kaiflex tolerance a mezní hodnoty 2020