Kaiflex® ST – ani ztráty ani kondenzát

Trvalá ochrana před energetických ztrátami a bezpečné zamezení vzniku kondenzátu

Vlastnosti výrobku

Kaiflex ST je flexibilní elastomerní izolační materiál s uzavřenými buňkami, který spolehlivě zabraňuje vzniku kondenzátu a snižuje energetické ztráty. Struktura s uzavřenými buňkami slouží jako trvalá parotěsná zábrana. Účinně tím zabraňuje průniku par a zaručuje tak spolehlivou izolaci po celou dobu používání systému.

Kaiflex ST je samozhášecí, oheň nešíří a při ohni neskapává.

Díky svým zvukově izolačním vlastnostem, bezprašné nevláknité struktuře a antibakteriálním účinkům je Kaiflex ST zvlášť vhodný pro použití ve veřejných, podnikatelských a průmyslových objektech.

  • s uzavřenými buňkami a parotěsnou zábranou
  • odolnost vůči korozi
  • vynikající tepelné hodnoty minimalizují energetické ztráty
  • flexibilní, neosahuje vlákna (pro nejvyšší hygienické požadavky)
  • antimikrobiální ochrana

Kaiflex ST produktový list

Kaiflex ST enviromental product declaration Kaiflex EPDMplus

Kaiflex tolerance a mezní hodnoty 2020